Zakończyliśmy realizację projektu!
Z wielką przyjemnością informujemy, że z sukcesem zakończyliśmy projekt pt. Innowacyjny urzędnik atutem państwa, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt był realizowany w ramach podpisanej umowy między VULCAN sp. z o.o. a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W okresie realizacji projektu, tj. od 2 listopada 2008 r. do 31 listopada 2009 r., w całej Polsce ze szkoleń skorzystało prawie 800 urzędników samorządów gminnych.

W wyniku szkoleń pracownicy urzędów gminnych i jednostek organizacyjnych podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe nabywając umiejętności wszechstronnego i praktycznego wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych do
planowania budżetowego na poziomie budżetu jednostki samorządu terytorialnego [JST]– w szczególności systemu BeSTi@ oraz zarządzania cyklem budżetowym oświaty na poziomie JST.

Na zakończenie każdego szkolenia, prosiliśmy wszystkich uczestników o wypełnienie ankiety. Na podstawie otrzymanych wyników mogliśmy stwierdzić, jak są oceniane nasze szkolenia i czy spełniły one oczekiwania osób w nich uczestniczących. Uzyskane oceny dla naszych szkoleń stanowią dla nas powód do dumy.

Zagadnienia, o które pytaliśmy, uzyskały średnią ocenę powyżej 5 punktów na 6 możliwych.

Uczestnicy oceniali takie kwestie jak:
 1. Poziom wiedzy wykładowcy z zakresu prowadzonego szkolenia.
 2. Sposób przekazywania wiadomości przez wykładowcę.
 3. Czy szkolenie było prowadzone zgodnie z planem?
 4. Jakość i przydatność materiałów szkoleniowych.
 5. Atmosfera na zajęciach.
 6. Przygotowanie sali.
 7. Na ile wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia uważam za przydatne w praktyce?
 8. Na ile szkolenie spełniło moje oczekiwania?
 9. Na ile jestem zainteresowana (-y) szkoleniem poszerzającym zdobyte umiejętności?

Uczestnicy szczególnie wysoko ocenili – powyżej 5,5 punktów:

 • przyjazną atmosferę panującą w czasie spotkań,
 • zgodność prowadzonego szkolenia z planem,
 • poziom wiedzy wykładowcy z zakresu prowadzonego szkolenia,
 • sposób przekazywania wiadomości przez wykładowcę,
 • jakość i przydatność materiałów szkoleniowych.
Poniżej prezentujemy odpowiedzi uczestników szkoleń na niektóre z pytań zawartych w ankiecie.
 

Dziękujemy za pozytywną ocenę. Zapewniamy, że zrobimy wszystko, aby utrzymać wysoką jakość naszych szkoleń.

Prosimy także o zapoznanie się ze sprawozdaniem z konferencji podsumowującej projekt.

DATA PUBLIKACJI: 2009-12-04 + Pozostałe aktualności

kliknij aby powiększyć
» Na górę » Start » Drukuj
» Wyszukaj    » Drukuj    » Start
Tylko z kategorii:
2020-07-10 © VULCAN sp. z o.o. :: Serwis WWW Ośrodka Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia