Sprawozdanie z konferencji ewaluacyjnej projektu
W dniu 26 listopada 2009 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Innowacyjny urzędnik atutem Państwa".
Była ona okazją do wymiany doświadczeń między uczestnikami, podzielenia się dobrymi praktykami, dokonania wspólnej oceny możliwości nowoczesnych systemów we wspomaganiu Państwa pracy związanej z zarządzaniem finansami publicznymi i oświatą. Role prelegentów powierzyliśmy bezpośrednim uczestnikom projektu (z własnymi prezentacjami wystąpili trzej uczestnicy szkoleń) i zaproszonym ekspertom-praktykom, którzy m.in. na podstawie rezultatów badania ewaluacyjnego projektu ocenili szanse i wyzwania stojące przed wdrażaniem nowoczesnych technologii wspomagających zarządzanie oświatą i finansami na poziomie JST.

Podczas konferencji nastąpiło:
  • wręczenie imiennych certyfikatów Lidera Innowacyjności uczestnikom wskazanym przez trenerów, jako wyróżniającym się podczas szkoleń aktywnością w korzystaniu z nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz inicjatywą ukierunkowaną na zwiększenie skuteczności wykonywanych prac przez zastosowanie wyżej wymienionych technik,
  • wręczenie certyfikatów dla reprezentowanej przez Państwa jednostki samorządu terytorialnego, poświadczających jej staranie o podnoszenie skuteczności i jakości wykonywanych zadań poprzez szkolenie pracowników w zakresie nowoczesnej technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Prosimy o zapoznanie się z opracowaniami prezentowanymi podczas konferencji:

Organizator konferencji:
VULCAN sp. z o.o. ,
biuro projektu „Innowacyjny urzędnik atutem państwa”
Partner:
Centrum Wspierania Administracji sp. z o.o.
Wykonawca:
Instytut Badań w Oświacie

DATA PUBLIKACJI: 2009-11-30 + Pozostałe aktualności

kliknij aby powiększyć
» Na górę » Start » Drukuj
» Wyszukaj    » Drukuj    » Start
Tylko z kategorii:
2020-07-10 © VULCAN sp. z o.o. :: Serwis WWW Ośrodka Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia